Офис Овча Купел

Офис Овча Купел

В офис „Овча купел”  е създадена организация на работата на служителите, която дава възможност през работните, почивните и празнични дни всеки пазар да бъде посетен и проверен и да бъдат регистрирани и отчетени желаещите да продават стоки за деня. Отчитането се извършва чрез издаването на касов бон от фискално устройство, а при заявено желание – последващо издаване на фактура в законоустановените срокове.

В офиса може да бъде предоставена информация относно:

  • дейностите и/или събитията, които са свързани с работата на конкретен пазар, включен в обхвата на офиса;
  • свободните търговски площи на пазарите, които се обслужват от офиса и минималните наемни цени;
  • реда и условията, при които могат да бъдат наети свободни търговски площи;
  • общия ред и условията за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски площи;
  • реда за среща с изпълнителния директор или друго компетентно лице, по желание на заинтересования;

Наемателите или желаещите да наемат търговски площи, могат да получат образци на документи във връзка и/или по повод наемните отношения, както и разяснения за тяхното попълване и окомплектоването на необходимите документи.

В офис „Овча купел” могат да бъдат платени в брой:

  • наеми;
  • консумативни разноски;
  • други плащания при и/или по повод отношения межу страните;

Плащанията се извършват всеки работен ден:

  • от 1-во до 10-то число на месеца – от 09:00 до  15:30 часа
  • през останалите работни дни – от 9:00 до 17:00 часа.

В офиса всяко лице може да подаде документи, сигнали, предложения и др., които по служебен път се предават за последващи действия от компетентните служители.

Адрес: ж.к. „Овча купел”-2, ул. „Обиколна” до бл.18

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч.

Тел.: 0885 103 063

Лице за контакт: Бойка Дукова – инспектор

E-mail: ok@pazarisever.bg

Отговаря за пазари: „Овча купел-1“, „Овча купел-2“