Офис Младост

Офис Младост

В офис „Младост” е създадена организация на работата на служителите, която дава възможност през работните, почивните и празнични дни всеки пазар да бъде посетен и проверен и да бъдат регистрирани и отчетени желаещите да продават стоки за деня. Отчитането се извършва чрез издаването на касов бон от фискално устройство, а при заявено желание – последващо издаване на фактура в законоустановените срокове.

В офиса може да бъде предоставена информация относно:

  • дейностите и/или събитията, които са свързани с работата на конкретен пазар, включен в обхвата на офиса;
  • свободните търговски площи на пазарите, които се обслужват от офиса и минималните наемни цени;
  • реда и условията, при които могат да бъдат наети свободни търговски площи;
  • общия ред и условията за провеждане на конкурси за отдаване под наем на търговски площи;
  • реда за среща с изпълнителния директор или друго компетентно лице, по желание на заинтересования;

Наемателите или желаещите да наемат търговски площи, могат да получат образци на документи във връзка и/или по повод наемните отношения, както и разяснения за тяхното попълване и окомплектоването на необходимите документи.

В офис „Младост” могат да бъдат платени в брой:

  • наеми;
  • консумативни разноски;
  • други плащания при и/или по повод отношения межу страните;

Плащанията се извършват всеки работен ден:

  • от 1-во до 10-то число на месеца – от 09:00 до 15:30 часа
  • през останалите работни дни – от 9:00 до 17:00 часа.

В офиса всяко лице може да подаде документи, сигнали, предложения и др., които по служебен път се предават за последващи действия от компетентните служители.

Адрес: ж.к. „Младост-1“, Бл.47

Работно време: от 09:00 до 17:30 ч.

Тел.: 0885 103 067

E-mail: mladost@pazarisever.bg

Лице за контакт: Крикор Асланян – инспектор

Отговаря за пазари: „Младост“, „Младост-1-а“, „Младост-4“, „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Горубляне“

Filter by

All
Офиси
Пазари
Пазар "Подуяне"
(ул. „Васил Друмев“ 53, София, България)
Пазар "Долни Богров"
(42.705990, 23.491968)
Пазар "Ботунец"
(42.738399, 23.506765)
Пазар "Александър Невски"
(42.695833, 23.330722)
Пазар "Бански"
(42.699139, 23.322806)
Пазар "Оборище"
(42.698452, 23.349721)
Пазар "Баба Вида"
(42.708722, 23.355306)
Пазар "Хаджи Димитър"
(42.706719, 23.351124)
Пазар "Овча купел-2"
(42.684222, 23.241639)
Пазар "Овча купел-1"
(42.689333, 23.254694)
Паркинг "Царевец"
(42.728101, 23.293053)
Пазар на цветята
(42.733389, 23.303389)
Пазар "Никола Жеков"
(42.736222, 23.304972)
Пазар "Орландовци"
(42.716111, 23.340250)
Пазар "Връбница"
(42.735889, 23.293583)
Пазар "Нови Искър"
(42.822639, 23.353917)
Пазар "Толстой"
(42.727333, 23.311333)
Пазар "Хан Кубрат"
(42.723831, 23.303413)
Пазар "Принцес"
(42.710361, 23.319750)
Пазар "Младост-4"
(42.635806, 23.380500)
Пазар "Горубляне"
(42.628194, 23.407944)
Пазар "Младост-1"
(42.652944, 23.373250)
Пазар "Дружба-2"
(42.652077, 23.400886)
Пазар „Дружба 1”
(42.668015, 23.395091)
Пазар "Герена"
(гр.София, кв. Подуяне, ул. „Русалски лък”)
Пазар „Връбница"
(Адрес: гр. София, ж.к. „Връбница 2”, бул. „Ломско шосе” и бул. „Бели Дунав” (до метростанция „Бели Дунав”))
Офис Младост
(Блок 47, ул. „Александър Фон Хумболт“ 1113, София, България)
Пазар "Младост-1A"
(булевард „Александър Малинов“, ж.к. Младост 1А, София, България)