Конкурси

“Пазари Север”ЕАД отдава под наем свободни обекти за извършване на търговска дейност,след провеждане на конкурси, при условията на заплащане на месечен наем, на основание на Наредба за  пазарите на територията на Столична община.Конкурсите се провеждат два пъти в годината според датата на изтичане на подписаните договори.Конкурсите за отдаване под наем са:

 • Обекти за търговска дейност
 • Терени/търговски площи/ за търговска дейност
 • Маси за сергийна търговия и бизнес шкафове
 • Търговски площи за разполагане на подвижни търговски маси на пазар “Александър Невски”
 • Модули на пазар “Бански”

Конкурсите се обявяват в един ежедневник, интернет страницата на “Пазари Север” ЕАД и на съответните места в офисите на организатора.

Основната  цел на конкурсите  е определяне на наематели за обекти, стопанисвани и управлявани от “Пазари Север”ЕАД, при условията на публичност, прозрачност и равнопоставеност на кандидатите.

Право на участие в конкурсите имат дееспособни физически и юридически лица, закупили конкурсни книжа и внесли депозит за участие.С един комплект документи се участва само за един обект.

Комисията класира  кандидатите за всеки обект според събрания брой точки съобразно критериите на конкурса, посочени в утвърдената конкурсна документация.Спечелилите участници подписват договори за обекти и терени – 3 години, за маси, площи Александър Невски и модули Бански – 1 година.

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

ОБЯВЛЕНИЕ/08.03.2018

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем  на:

 • Обекти за търговска дейност;
 • Терени (търговски площи) за търговска дейност;
 • Маси за сергийна търговия и бизнес шкафове;
 • Търговски площи за разполагане на подвижни търговски маси на пазар „Александър Невски”;
 • Модули на пазар „Бански”;
 • Обекти за търговска дейност на пазар “Оряхово”/Пазар на цветята/
 • Терени (обособени търговски площи) на пазар “Оряхово”/Пазар на цветята/

стопанисвани и управлявани от дружеството по ред и условия, определени с Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община.

Конкурсната документация се закупува и подава в офис „Централен”, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 18, вх. А, ет. 1, всеки работен ден от от 12.03.2018г. до 23.03.2018г. вкл., сутрин от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.30ч. в работните дни.

За допълнителна информация: на тел. 02-9450143, лице за контакти Павел Павлов.

е-mail: office@pazarisever.bg

Обявления по модули в конкурса:

 1. Обявление к3-2018 – обекти
 2. Обявление k4-2018 – терени
 3. Обявление к5-2018 – маси и б.шк.
 4. Обявление к6-2018 – пазар “Александър Невски”
 5. Обявление к7-2018 – модули пазар “Бански”
 6. Обявление к8-2018 – обекти пазар “Оряхово”
 7. Обявление к9-2018 – терени пазар “Оряхово”

ОБЯВЛЕНИЕ/12.02.2018

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

 1. Класираните на второ място кандидати от Конкурс №1/2018

ОБЯВЛЕНИЕ/31.01.2018

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

 1. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №1/2018
 2. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №2/2018

ОБЯВЛЕНИЕ/22.12.2017

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем  на търговски обекти и терени/обособени търговски площи/ на Пазар „Оряхово“ (Пазар на цветята):

 • Обекти за търговска дейност;
 • Терени (обособени търговски площи) за търговска дейност,

стопанисвани и управлявани от дружеството по ред и условия, определени с Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община.

Конкурсната документация се закупува и подава в офис „Централен”, находящ се на адрес:  гр. София, ж.к. Суха река, бл. 18, вх. А, ет. 1, всеки работен ден от от 10.01.2018г. до 19.01.2018г. вкл., сутрин от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.30ч. в работните дни.

За допълнителна информация: на тел. 02-9450143, лице за контакти Павел Павлов.

е-mail: office@pazarisever.bg

Обявления по модули в конкурса:

 1. Обявление к1-2018-павилиони
 2. Обявление k2-2018-терени

ОБЯВЛЕНИЕ/03.11.2017

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

 1. Класираните на второ място кандидати от Конкурс №6/2017
 2. Класираните на второ място кандидати от Конкурс №7/2017

ОБЯВЛЕНИЕ/16.10.2017

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява:

 1. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №6/2017
 2. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №7/2017
 3. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №8/2017
 4. Класираните на първо място кандидати от Конкурс №9/2017

ОБЯВЛЕНИЕ/05.09.2017

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на:

 • Обекти за търговска дейност;
 • Терени (търговски площи) за търговска дейност;
 • Маси за сергийна търговия и бизнес шкафове;
 • Търговски площи за разполагане на подвижни търговски маси на пазар „Александър Невски”;
 •  Модули на пазар „Бански”;

стопанисвани и управлявани от дружеството по ред и условия, определени с Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община.

Конкурсната документация се закупува и подава в офис „Централен”, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 18, вх. А, ет. 1, всеки работен ден от от 15.09.2017г. до 29.09.2017г. вкл., сутрин от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.30ч. в работните дни.

За допълнителна информация: на тел. 02-9450143, лице за контакти: Павел Павлов;

е-mail: office@pazarisever.bg

Обявления по модули в конкурса:

 1. Обявление к6-2017-павилиони
 2. Обявление k7-2017-терени
 3. Обявление к8-2017- маси и б.ш.
 4. Обявление к9-2017- Александър Невски
 5. Обявление к10-2017-модули “Бански”

ОБЯВЛЕНИЕ/15.02.2017

„ПАЗАРИ СЕВЕР” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на:

 • Обекти за търговска дейност;
 • Терени (търговски площи) за търговска дейност;
 • Маси за сергийна търговия и бизнес шкафове;
 • Търговски площи за разполагане на подвижни търговски маси на пазар „Александър Невски”;
 •  Модули на пазар „Бански”;

стопанисвани и управлявани от дружеството по ред и условия, определени с Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община.

Конкурсната документация се закупува и подава в офис „Централен”, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 18, вх. А, ет. 1, всеки работен ден от от 06.03.2017г. до 21.03.2017г. вкл., сутрин от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.30ч. в работните дни.

За допълнителна информация: на тел. 02-9450143, лице за контакти: Павел Павлов;

е-mail: office@pazarisever.bg

Обявления по модули в конкурса:

 1. Обявление к1-2017-павилиони
 2. Обявление k2-2017-терени
 3. Обявление к3-2017- маси и б.ш.
 4. Обявление к4-2017- Александър Невски
 5. Обявление к5-2017-модули “Бански”